Korttidskontrakt

2016 fick 10 000 personer korttidskontrakt i Stockholm enligt Hem&Hyras kartläggning. Enligt Stockholms bostadsförmedling innebär korttidskontrakt:

”Ett korttidskontrakt innebär att du hyr en bostad under en begränsad tid. Hyrestiden kan vara allt från några månader upp till flera år. Vid korttidskontrakt skriver du under en överenskommelse om avstående från besittningsskydd. Överenskommelsen innebär att du inte har rätt att få en annan lägenhet när hyresvärden säger upp kontraktet. Vid korttidskontrakt har du heller inte rätt att byta bostaden.”

Med andra ord innebär ett korttidskontrakt:

  • att boendet är tillfälligt
  • att du saknar besittningsskydd*
  • ingen möjlighet till ersättningslägenhet vid flytt
  • ingen rätt att byta lägenhet

Du som skriver under ett korttidskontrakt frånsäger dig alltså alla dessa rättigheter.

Korttidskontrakt kan även kallas rivningskontrakt, kompiskontrakt, studentlägenheter, evakueringskontrakt, med mera. När kontrakt undertecknas så avstår du från besittningsskydd och då måste det godkännas av Hyresnämnden*. Vanligtvis löper avtalet en månad i taget med en månads uppsägningstid för båda parter. Ofta innebär det också att lägenheten du hyr inte kommer att underhållas eller repareras förrän du flyttat ut och den ska renoveras. Vanligtvis är den maximala boendetiden på korttidskontrakt 4 år. Efter 4 år kan denna form av kontrakt ersättas av förstahandskontrakt.

Ordlista:

* Besittningsskydd– en hyresgäst som har besittningsskydd har i regel rätt att få sitt hyresavtal förlängt när hyresvärden säger upp avtalet och begär att hyresgästen ska flytta. Är hyresvärden och hyresgästen inte ense om att avtalet ska upphöra, avgör hyresnämnden tvisten. Läs mer på Hyresnämndens hemsida.

*Hyresnämnden– Om det uppstår en tvist mellan en hyresgäst och hyresvärd eller mellan en bostadsrättsförening och en bostadsrättsinnehavare, och parterna inte själva lyckas komma överens, så kan hyresnämnden medla i tvisten. Mer info.