Om Ort till Ort

Ort till Ort är består för närvarande av tre lokalorganisationer, en i Husby, en i Sundbyberg och medlemmar på olika håll. Vi  jobbar för allas rätt till ett bra boende. Vi jobbar för kommunalisering av slumvärdar, mot vräkningar, hyreshöjningar, otrygga kontrakt, privatiseringar och bortträngning av fattiga från våra områden.

Hur vi bildades

Ort till Ort startades sommaren 2015 då flera konflikter blossade upp samtidigt på olika sidor om staden. Vi märkte ett behov av att utbyta erfarenheter och kunskap mellan personer som bodde på olika platser. Den första konflikten som nätverket deltog i fördes av 35 barnfamiljer som hotades av vräkning av det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder i Tensta. Sedan dess har vi arbetat mot vräkningar, hyreshöjningar och privatiseringar. Vi är hyresgäster som jobbar tillsammans men även med de som befinner sig utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

Vad vi tror på

Snarare än generell bostadsbrist råder idag en extrem ojämlikhet på bostadsmarknaden. Tillgången till bostäder är ojämnt fördelad, och för den som har råd finns såklart möjligheter. Vi anser att ett tryggt och bra boende ska vara tillgängligt för alla, och inte villkoras av ekonomiska förutsättningar och/eller stora skulder. Idag förs på många håll en hård politik, som främst gynnar de rika. Fastighetsägare och andra som tjänar på dagens ojämlika marknad kommer inte frivilligt sluta roffa åt sig. För att stoppa de som vill tjäna ännu mer pengar på våra hem behöver vi organisera oss tillsammans. Politikerna eller de offentliga institutionerna kommer inte att göra det åt oss.

Hur vi arbetar

Ort till Ort finns idag i Stockholmsområdet. Många av oss är direkt drabbade av det som pågår på bostadsmarknaden i form av exempelvis utförsäljningar och otrygga kontrakt. Rent praktiskt arbetar vi med organisering, efterforskning, kunskapsdelning, opinionsbildning och aktivt deltagande i konflikter. Ett viktigt syfte är att delta i pågående eller kommande konflikter genom att dela kunskap och erfarenheter från ort till ort.

Vill du organisera dig eller veta mer?

Skicka oss ett mejl på otostockholm@gmail.com.