Om kampanjen ”Kommunalisera Hembla!”

Vi har sedan sommaren 2020 drivit kampanjen Kommunalisera Hembla!/Hembla ut ur Husby med målet att kommunen genom Svenska Bostäder ska köpa tillbaka Hemblas hus i Husby. 

Vi har haft ett antal möten och rundvandringar i Husby med politiker och även haft samtal med den tidigare bostadsministern. S, V och FI har lokalt under möten lovat att de kommer att driva igenom detta om de få majoritet och att det finns pengar för att genomföra ett köp. 

Vi vill påminna om att det finns möjlighet för kommunen att expropriera (tvångsinköpa) husen enligt Expropriationslagen:

2 kap 7 §: Expropriation får ske för att försätta eller hålla fastighet i tillfredsställande skick, när grov vanvård föreligger eller kan befaras uppkomma.

Husen är i många fall så dåligt skick att det är helt nödvändigt att kommunen exproprierar dem. I Husby finns t.ex. allvarliga problem med återkommande vattenskador, mögel och ickefungerande ventilation. Hyresgäster ska inte behöva ha det så ens under några veckor.