Bolaget Förvaltaren i Sundbyberg äger de flesta hyreshus och de chockhöjer hyrorna vid renoveringar så mycket att många inte kan bo kvar. Vad de gör är att de fördärvar Sundbyberg. Deras rätta namn är därför Fördärvaren.

”Inte hyresgäst” efter 24 år enligt Victoriahem

”Inte hyresgäst” efter 24 år enligt Victoriahem

Vicoriahem har nu börjat skriva till Hyresnämnden och påstå att "det inte föreligger något hyresförhållande" i olika ärenden. Hyresnämnden spelar med i det smutsiga spelet och kräver att hyresgästerna ska skicka in "aktuellt" hyresavtal. Victoriahems hus i Husby har...

Ingen rätt till hyressänkning enligt solnadomare

Ingen rätt till hyressänkning enligt solnadomare

Tingsrättsdomaren har nu genom en dom bestämt att en paragraf i våra hyresavtal (hyresgäster hos Förvaltaren) gör att vi inte har rätt till hyressänkning vid störningar när Förvaltaren bygger om. Det låter negativt men läget är inte så illa ändå…  I våra hyresavtal...

Om vårt lokalpolitiska hyresgästprogram m.m.

Vi har nu haft diskussioner om vår politik med hyresgäster i Sundbyberg och vi kommer snart att presentera vårt lokalpolitiska hyresgästprogram. Håll utkik! För övrigt så träffas vi på onsdag på Bishops arms klockan 17:00 för att diskutera utformning av affischer...

Det här är vad vi sa idag

Det här är vad vi sa idag

Tycker ni om smör? Det är bra. Det gör Sveriges miljardärer också.500 svenska miljardärer äger idag mer än resten av den vuxna befolkningen tillsammans.De drar in feta pengar på smöret men de gör de på hyrorna också.Här i vår kära kommun äger kommunen många...

ANDRA NYHETER

Kämpa mot hyreshöjning 2023!

Kämpa mot hyreshöjning 2023!

Hyresvärdarna flaggar för att hyreshöjningarna ska bli ännu högre under 2023. Detta trots att hyresvärdarna under lång rad av år gjort riktigt stora vinster och i ett läge när hyresgästernas ekonomi är sämre än på länge. Hyrorna har för övrigt sedan 1992 ökat dubbelt...

HYRESGÄSTSKOLAN

Ort till ort ordnar en kurs för Hyresgäster som vi kallar ”Hyresgästskolan”. Utbildningen är i grunden en kritisk granskning av det rådande systemet och syftar till stärka oss hyresgäster i arbetet för ett bättre system och för att vi ska kunna bygga starka lokala kollektiv som självständigt arbetar för att lösa hyresgästernas problem. Utbildningen är för närvarande via videolänk och vi läser texter i förväg som diskuterar tillsammans utifrån ett antal diskussionsfrågor.

Klass 5 Mer om ”affärsmässighet”

Klass 5 Mer om ”affärsmässighet”

2011 infördes allbolagen och där står att det ska vara ”affärsmässiga principer” som styr de kommunala bostadsbolagen. Några forskare kom på uppdrag av Fastighetsägarna fram till att ”affärsmässiga principer” betyder vinstmaximering. De kommunala bostadsbolagens...

SAMLINGSMÖTE