Vill du att det ska öppnas en dörr för att vi hyresgäster ska utplundras ännu mer? Inte? Du är du välkommen!