Husby

Diskussion med V och HGF i GBG

Ilhan från Ort till ort i Husby var idag i Göteborg på Vänsterdagarna och diskuterade med Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder och Vänsterpartiets bostadstalesperson. Temat var hur man kommer åt slumvärdar som Hembla och alla problem […]

Evenemang

Demonstration för hyresrätterna

VÅR RÄTT – HYRESRÄTT – Fler hyresrätter, inte färre– Nej till ombildning och utförsäljning– Alla ska ha råd att bo bra– För en social bostadspolitik – allmännyttan tillhör alla. Nätverket Rädda Hyresrätterna bjuder tillsammans med […]

Evenemang

Rädda hyresrätterna!

Som en del i arbetet mot utförsäljningar och ombildningar anordnar Nätverket Rädda Hyresrätterna tillsammans med Hyresgästföreningen en demonstration utanför stadshuset i Stockholm måndagen 28e januari klockan 17. Ort till Ort kommer att ha med en […]