Arbete med handbok pågår

Arbete med handbok pågår

Ort till ort har satt igång ett projekt med att göra en handbok för hyresgäster. Tanken är att vi ska samla våra erfarenheter i en liten bok som kan inspirera andra att sätta igång kampen lokalt runt om i landet. Projektet görs i samarbete med en forskare på...