Reactor måste öppnas igen!

Reactor måste öppnas igen!

Vi föräldrar och hyresgäster anser att det gamla fritidsgården Reactor måste öppna igen. Ungdomar i Husby har ingen bra situation och träffas trappuppgångarna. Att ungdomarna är ute hela tiden gör att de lättare dras in i kriminalitet. Framtidens hus passar inte alla...