Idag var det presentation av ett nytt forskningsprojekt på Arenagruppen i Stockholm. Rapporten har skrivits av Dominika Polanska, Elena Bogdanova och Håkan Thörn som var på plats och presenterade rapporten Standardhöjning eller underhåll – deltagande och hållbarhet i renoveringar av svenska hyresbostäder.

En av rapportens viktigaste slutsatser gäller samråd. De menar att hyresgäster inte får ”särskilt mycket” inflytande i renoveringsprocessen. De menar att bruksvärdesmodellen inte ger det ”skydd de kan göra” (mot hyreshöjningar). De menar att ”samrådet är tandlöst mot bakgrund av att hyresnämnden alltid går på hyresvärdens linje”. Vad de troligen menar med det sistnämnda är att hyresvärdarna kan strunta i vad hyresgästerna tycker eftersom hyresvärdarna ändå får de som de vill i hyresnämnderna.

I projektet har de följt nio samrådsprocesser i olika städer. Författarna menar att det är oklart vad som är standardhöjande åtgärder och vad som är underhåll. Hyresgästerna ställs inför att välja något som man inte vet vad det kostar. Hyrorna sätts ofta efteråt. Det finns ett begränsat utrymme för Hyresgästföreningen att förhandla. När samrådet samspelar med protester så finns det bättre förhandlingsläge i samrådet.

Författarna vill se lagstiftning som stärker hyresgäster rättigheter som ger skydd mot drastiska hyreshöjningar. De menar att inentionen med bruksvärdesmodellen var att skydda hyresgästerna mot drastiska hyreshöjningar. Men idag finns ”inbyggt” i bruksvärdesmodellen att man kan göra drastiska hyreshöjningar på upp till 120 procent. De menar även att det eftersatta underhållet måste erkännas.

Här är rapporten.

Här nedan är två slides från presentationen.