Ort till ort har satt igång ett projekt med att göra en handbok för hyresgäster. Tanken är att vi ska samla våra erfarenheter i en liten bok som kan inspirera andra att sätta igång kampen lokalt runt om i landet.

Projektet görs i samarbete med en forskare på Södertörns högskola och i torsdags samlades 13 hyresgäster från Ort till ort, Hyresgästföreningen och Allt åt alla för att diskutera hyresgäströrelsens historia och nutid. Hyresgästerna som deltog kom från Husby, Rinkeby, Sundbyberg, Solna plus andra delar av Stockholm samt Gävle. Synpunkterna som kom fram har tecknats ner för att fungera som stolpar till handboken.