I alla intressekonflikter så måste parterna fundera över vilka medel de har som kan förbättra sin förhandlingsposition. Ort till ort har provat att genomföra olika former av blockader för att åstadkomma detta.

Ort till ort skickade ett kravbrev till ett par hyresvärdar inför förra årets hyresförhandling. I brevet så krävde föreningen en viss hyresnivå och om inte detta skulle infrias så skulle föreningen inleda stridsåtgärder i form av en blockad. Reaktionen från hyresvärdarna blev både oro och ilska. Victoriahems taktik var att ”hota tillbaka”.

Det är svårt att veta vilken påverkan det har haft men Svenska Bostäders krav var i alla fall mycket lägre än många andra hyresvärdas krav. Sannolikt så måste det genomföras stridsåtgärder i flera förorter samtidigt för att hyresvärdarna ska få tillräcklig motivation att försöka ”lugna ner situationen”.

Reaktionen från samhället i övrigt har varit ganska tyst men vi upplever att många hyresgäster förstår behovet av kraftfulla påtryckningsmetoder. Inför årets förhandlingar så hoppas vi att kunna samverka för att sätta igång stridsåtgärder på fler platser runt om i Stockholm. Det är inget som vi kan lova men det ser ljust ut.

Det är lätt att prata om att lära av historien men det kan vara svårt att tillämpa lärdomarna på ett praktiskt sätt. Hannes Rolfs bok När hyresgästerna gjorde uppror visar med all tydlighet att det går att pressa ner hyrorna om man har tillräckligt effektiva kampmetoder. Många funderar över om de ska verka inom Hyresgästföreningen eller utanför. Vad som spelar verklig roll är att det finns kämpande kollektiv som vågar agera utanför boxen för att försvara hyresgästernas intressen fullt ut.

Vår lärdom är att det finns bra folk som är tillräckligt starka för att göra kraftfulla motåtgärder överallt. Gamla eller unga eller vilken bakgrund de har spelar mindre roll.

Inför alla kampanjer är det viktigt att samlas och gå igenom alla aspekter av kampanjen. Varför gör vi detta? Vad är det viktigaste? Vad är målen? Vilken betydelse har kampanjen? Vad är riskerna? När detta väl är gjort på ett grundligt sätt så kan kollektivet röra sig raskt framåt.

Vi måste fortsätta samla alla fantastiska självuppoffrande personer med klara tankar och ett bultande hjärta som bara väntar på att utveckla verklig hyresgästmakt.

Vi ser fram emot ett nytt fint år av kamp 2024!