Idag samlades hyresgäster från Storskogen, Rissne, Hallonbergen, Mariagatan, Prästgårdsgatan och Järnvägsgatan 21-23 för att protestera mot de pågående renovräkningarna i Sundbyberg. Det hela har utvecklat sig till en slags social rensning som gör att de med låga inkomster inte har råd att bo kvar i kommunen. De kommuninvånare som drabbas är ofta folk som har bott hela sina liv i Sundbyberg.

Nedanstående budskap från demonstranterna har idag nått Sundbybergs politiker.

______________________________________________________

Till Sundybergs politiker

Varför kan ni inte göra varsamma renoveringar?

I t.ex. Göteborg har man 2020-09-02 beslutat om ett ägardirektiv om ”varsam renovering” som innebär att hyresgäster som bor hos de kommunägda bolagen ska erbjudas en ”Basnivå” vid renoveringar vilket innebär att ”lägenheten renoveras med bibehållen standard, vilket medför att hyran inte påverkas.”. ”Varsam renovering” innebär ofta relining vilket är ett fullt möjligt och miljövänligt alternativ även i äldre hus oavsett vad Förvaltaren påstår. Det finns ett färskt utlåtande (baserat på en undersökning) för ett hus som Förvaltaren påstått inte lämpar sig för relining.

Vi undrar vad det är som gör att politikerna i Sundbyberg har en helt annan inställning än i Göteborg? Varför tillåter ni att hyrorna höjs så mycket att många inte har råd att bo kvar? Er inställning tycks sammanfattas i att Förvaltaren har fått fria händer i att försöka öka vinsten till varje pris och oavsett vilka konsekvenser det får. Är läget så illa som författaren och sundbybergsbon Annika Sundbaum-Melin (”Singel i Sumpan”) skrev före sin bortgång 2018?

”Den så stolta vackra arbetarstaden Sundbyberg håller snabbt på att ersättas av ett ´herrskapssamhälle´ lett av gamla och unga med olika partifärger men med samma profithungriga blick. Rekordbyggande och fula hus som förstör hela stadsbilden till hyror/priser som ingen vanlig människa har råd med är Sumpanelitens paroll!”

Vad ni som styr Sundbyberg säger sig stå för?

“Socialdemokraterna vill att alla ska kunna bo i Sundbyberg oavsett om man jobbar som busschaufför, undersköterska, rektor eller ingenjör.”. ”Ditt ursprung, inkomst, utbildning, ålder eller arbete ska inte avgöra om du kan bo i Sundbyberg. … Renoveringar ska göras i samråd med de boende och den fyrstegsmodell som införts ska utvärderas och förbättras. Bolaget ska få i uppdrag att bygga bostäder som människor med låga inkomster har råd att bo i.”. “För oss Socialdemokrater är bostaden en social rättighet”.

Social rättighet? Varför hindrar ni då inte att Förvaltaren gör så att folk inte kan bo kvar? Varför tillåter ni att Förvaltaren struntar i ”fyrestegsmodellen”?

”Centerpartiet vill ha bostadsfrid – de som bor hos Förvaltaren ska kunna fortsätta göra det.”.

Verkligen? Vad har Centerpartiet gjort för att stoppa renovräkningarna?

”Vi i Liberalerna har lyssnat på Sundbybergare som uttrycker stor oro för stora hyreshöjningar. Detta med anledning av renoveringar i olika fastigheter. . ..Inom Liberalerna kommer vi mycket tydligt att arbeta för att det i dessa ägardirektiv ska framgå att hyresgästerna ska erbjudas olika nivåer på renoveringsarbetena och därmed få en större makt över sina boendekostnader.”

Ni lyssnar men ni väljer att inte agera eller hur ska man förstå det? Förvaltaren erbjuder inte någon nivå som innebär låga hyreshöjningar utan enbart höga. Varför agerar ni inte?

Upp till bevis! Se till att Förvaltaren erbjuder 4:a nivåer enligt samrådsavtalet och att det alltid finns en noll-procents-nivå så att alla kan bo kvar!

https://goteborg.se/wps/PA_Pabolagshandlingar/file?id=26644
https://socialdemokraternaisundbyberg.se/arets-byggnad-haller-for-framtiden/
https://socialdemokraternaisundbyberg.se/var-politik/kphp/
https://socialdemokraternaisundbyberg.se/sundbyberg-ar-bast-pa-att-bygga-hyresratter/ https://www.centerpartiet.se/lokal/stockholmsregionen/stockholms-lan/sundbyberg/startsida/var-politik/bostadsbyggande
https://sundbyberg.liberalerna.se/hyresgasterna-ska-fa-mer-makt-over-hyran/