Idag samlades styrelsen för att diskutera framtidsplaner och erfarenheterna från demonstrationen i måndags m.m.

Vi tyckte att vi borde haft fler som samlade in namn och att det är bra med allt möjligt som skapar delaktighet som t.ex. grytor, slagord, facklor och öppen mick. Vi borde ha tränat på slagorden mer. Det är även viktigt att den väg man väljer optimerar synlighet.

Vi pratade om hur vi kan organisera upp arbetet och bestämde att vi ska arbeta för att utöka antalet aktiva medlemmar och att vi vill bjuda in alla som vill vara aktiva till våra styrelsemöten där besluten tas. Detta hindrar inte att vi har permanenta ansvar som kassör osv. Vi kommer att ha ett intromöte för folk som vill engagera sig den 26 januari.

Vi vill sprida Ort till ort till fler ställen genom att vi delar upp oss i ett senare skede. Vi vill verka för ett så lokalt engagemang som möjligt och bygga massrörelser som är så lokalt förankrade och så demokratiska som möjligt. Vi anser att öppenhet är ett viktigt instrument för att skapa delaktighet. Alla ska tillgång till information som berör dem vilket är en förutsättning för att skapa enighet och kampvilja. Vi förespråkar praktisk solidaritet, ömsesidig hjälp.

Vi planerar en historisk stadsvandring om hyresgästkamp i Sundbyberg och historikern Hannes Rolf är intresserad av att leda den. Datum kommer senare.

Vi planerar en kulturkväll mot renovräkningar den 5 februari. Vi kommer att bjuda in olika kulturutövare för att fylla kvällen med intressanta kulturella uttryck. Vi kommer att ha ett planeringsmöte via Zoom den 13:e december kl 18:00 och alla som vill hjälpa till är välkomna.