Vi hyresgäster gick i år tillsammans till Socialdemokraternas 1:a majfirande i Tornparken för att dela flygblad med vårt krav att Socialdemokraterna ska dra tillbaka sitt överklagande av kommunfullmäktigebeslutet som skulle ge lägre hyreshöjningar.

Statsministern höll ett kort tal i parken vilken drog en del folk. Det kan ha varit uppåt 150 personer på plats. Vi gick lite försiktigt runt först och delade i ”kanterna” för att se deras reaktioner men de som fick tog det hela ganska lugnt.

Vår medlem Ulla hade friskt mod och delade till alla höga herrar i parken vilket ledde till att Liberalernas ledare Johan Storåkers (vars bild är på flygbladet) också fick ett flygblad. Han stod med sina vänner och viftade med flygbladet och de såg måttligt roade ut. Kommunstyrelseordföranden Peter Schilling höll ett kort tal och han var klädd som att han skulle på hovbal och fick på sig en flott hatt och skyndande kvickt vidare efter talet som han höll på östgötamål.

På slutet fick träffa vår favoritsocialdemokrat Jan Bagge från Solna som hade en stor skylt om renovräkning med sig. Han tog glatt emot vårt flygblad och gav oss diverse tips som vi har tagit vara på. Skylten tog han senare med sig in till stan för att sprida budskapet vidare där.