Ort till ort passade på att vara ute grilla 1:a maj tillsammans med Husbys fackliga organisation Husby Arbetarcentrum.