Socialt Center i Husby

Tillsammans med SAC syndikalisterna och Folkrörelsejuristerna startar Ort till Ort Socialt Center i Husby Träff.

Socialt center Husby
Social Center Husby är för dig som har problem med Migrationsverket, med din chef, i din bostad, med din chef, med kommunen, eller andra problem. Vi är tre organisationer: ett fackförbund, en grupp jurister och en grupp som kämpar för rätten till bostad i Stockholm – alla är på plats i Husby varje tisdag kl 17-19 för att ge råd och stöd. Kanske kan vi göra något åt dessa problem tillsammans om vi är tillräckligt många!

Socialt Center Husby på Facebook