Välkommen till Ort till Ort

Vi är ett nätverk av hyresgäster, bostadslösa och andra som arbetar för allas rätt till ett bra boende. Vi jobbar mot vräkningar, hyreshöjningar, otrygga kontrakt, privatiseringar och bortträngning av fattiga från våra områden