micbw

Under hösten kommer aktiva inom OTO att påbörja ett Podd-radioprojekt i syfte att samla den kunskap, diskussioner och historier som vi kommer i kontakt med på ett lättillgängligt sätt. Vi kommer att täcka de evenemang och träffar vi annordnat, annordnar och deltar i, aktuella konflikter och annat intressant för oss som kämpar i våra orter.

Stay Tuned!