Ergos arkiv Heimstadens hyresgäster har fått avier med höjd hyra. Men HUS uppmanar dem att vägra betala.

Höghus i Flogsta, Foto: Ergos arkiv

Ergo.nu: Heimstaden avbröt förhandlingar om höjda hyror. Ändå har de skickat ut avier till boende med sitt nya hyresförslag. HUS uppmanar alla att vägra acceptera hyreshöjningen.

Förra veckan strandade Heimstadens förhandlingar med Hyresgästföreningen om att höja hyrorna med 2,6 procent. Trots att överenskommelse saknas har hyresgästerna nu fått avier där hyrorna har höjts med 1 procent.

– Man kan göra så, det är inte olagligt. Men det borde ha framgått av utskicket att betalar man detta godkänner man hyreshöjningen. Det känns som att Heimstaden försöker skrämmas, säger Anja Andersson, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder (HUS).

HUS går därför ut med en uppmaning till hyresgästerna att ignorera höjningen och i stället betala in det gamla hyresbeloppet. Det är inte heller olagligt.

– På så vis blir hyresnämnden tvungen att gå vidare med ärendet och det är inte alls säkert att hyreshöjningen går igenom, säger Anja Andersson.

Om man redan har betalat den nya hyran kan man kontakta banken och ta tillbaka inbetalningen. Annars uppfattas det som att man accepterar hyreshöjningen. Anja Andersson menar att många felaktigt har trott att det är obligatoriskt att betala enligt Heimstadens avi.

– Studenter är ofta unga och det är inte konstigt om man inte har koll på sina rättigheter.

Helena Nordlund, förhandlare på Hyresgästföreningen i region Aros-Gävle, delar HUS synpunkter. Hon är även kritisk till att Heimstaden hävdar att utebliven hyreshöjning skulle innebära nedskärningar inom underhåll, reparationer och service, trots att delårsrapporten visar att det går mycket bra för företaget ekonomiskt.

– Samtidigt är det tydligt att många hyresgäster är missnöjda. Det är ett återkommande problem att de som bor i Heimstaden inte får gehör när de klagar på brister i boendet.

Det är tredje året i rad som Heimstaden är oense med HUS och Hyresgästföreningen om hur hyrorna ska se ut. Sommaren 2015 skickade de ut en avi med retroaktiv hyreshöjning, vilket väckte mycket kritik.Sigrid Asker
webbred@ergo.us.uu.se

Läs mer:
HUS – Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäders hemsida: http://studenthus.nu/sv/hem/