Sundbybergs kommun driver en hänsynslös politik mot de nyanlända som bor i kommunen. För andra gången är kommunen nu på väg att skicka iväg avhysningar till domstol.

Ca 30-40 familjer bor i lägenheter i Sundbyberg på korttidskontrakt och kommunen försöker att på olika sätt förmå dem att lämna sina hem trots att de inte har några alternativ. Kommunen har inte på något sätt försökt att hjälpa dem att hitta nya bostäder. I november 2019 fick flera personer brev från kommunens advokat att de måste flytta ut senast den 30 november. Breven är daterade den 20 november och de boende hade alltså mindre än 10 dagar på sig att lösa situationen.

Förra året så skickade kommunen många avhysningar till domstol men de ångrade sig och drog tillbaka dem. Detta skapade mycket stress för de boende och kommunen kallade till ett möte där de pratade om situationen. Nu har kommunen återigen börjat skicka hotfulla brev och verkar vara på väg att skicka stämningar till domstol igen. Detta skapar så klart mycket ångest och rädsla bland de boende men de styrande i Sundbyberg bryr sig inte alls trots att de är medvetna om situationen. Kan de verkligen sova gott när de gör så mot andra människor?

Vi uppmanar alla personer som tycker detta är fel att protestera mot kommunens agerande och kräva av kommunen att de inte ska tvinga ut någon i hemlöshet!

Vi uppmanar alla att ta kontakt med oss så att vi kan hjälpas åt att hindra att folk kastas ut i hemlöshet!

Skicka ett mail till: orttillort@riseup.net

Ort till ort, 2020-01-14