Idag gjordes protestaktioner i Hallonbergen centrum och i Sundbybergs stadshus. Först gav man ett protestbrev till Marie Lundman-Völker (S, ordförande Socialnämnden) som satt vid ett infobord i Hallonbergen centrum. Marie har gjort sig känd sina arga utfall mot de vräkningshotade hyresgästerna. Idag uttryckte hon att det var ”väldigt tråkigt” att det överhuvudtaget genomfördes en protest. Därefter samlades aktionsgruppen på åskådarplats under kommunfullmäktigemötet och ställde sig upp under mötet i en tyst minut för de vräkningsdrabbade vars liv nu står på spel. Några aktivister passade på att under mötet gå fram till kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) och lämna protestbrevet: ”Tack så mycket!” sa han men han visste nog inte var det var han tog emot. Peter är känd som en iskall ”vägg” när det frågan om vräkningar och har hittills inte visat någon som helst sympati med de drabbade.