Till kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) och resten av Socialdemokraterna samt Centerpartiet och Liberalerna i Sundbyberg.

Stoppa vräkningarna!
Ingen ska vara hemlös!

Vi kräver svar på följande frågor:

1. Varför behandlar Sundbyberg nyanlända hyresgäster sämre än nedanstående kommuner? Varför är Socialdemokraterna mindre solidariska med utsatta personer än Alliansen?
I Nynäshamn (Alliansen) hjälper kommunen alla nyanlända hyresgäster med boende, även efter två år. 
I Järfälla (Alliansen) får nyanlända hyresgäster bo kvar tills de hittat annat boende.
I Upplands bro (Alliansen) får nyanlända hyresgäster bo kvar tills de hittat annat boende.
I Stockholm (Alliansen) får nyanlända hyresgäster bo kvar i fem år.

2. Varför har kommunen gått ut med att vuxna utan barn kan få bo kvar om det finns “särskilda skäl” även efter två år men valt att inte svara på ansökningarna som har skickats in?

3. Vet Peter Schilling (S) om att mer än 50 procent av de som vräktes i på Bredkilsbacken i Solna blev akut hemlösa och sover i tvättstugor m.m.? 

4. Vet Peter Schilling (S) om att hemlöshet ofta leder till självmord, en för tidig död, köldskador och att ensamma hemlösa kvinnor ofta blir våldtagna? Står ni för konsekvenserna av ert agerande?

5. Varför gäller inte nedanstående lagar för oss?
RF: 2 §  Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. … Särskilt ska det allmänna trygga rätten till … bostad …. samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Lag (2000:1383): 1 §  Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Socialtjänstlagen. 1 kap. Socialtjänstens mål.
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
 – ekonomiska och sociala trygghet,
 – jämlikhet i levnadsvillkor.

Med tanke på att ni nu med våld via domstol försöker kasta ut nyanlända hyresgäster och att läget är akut så vill vi ha svar på dessa frågor senast den 24 februari.

Svar till orttillort@riseup.net

/ Nyanlända hyresgäster och Ort till ort
Sundbyberg, 2020-02-17