På grund av att allt fler, i en ökande takt, görs hemlösa så kallar vi till att skriva uppropet nedan och att delta på eller skicka en hälsning till en solidaritetskväll mot hemlöshet som kommer att hållas den 7 april kl 18:00 i Folkets Husby i Stockholm.

Vill ni/du vara med och skriva under uppropet nedan och säga något under solidaritetskvällen den 7 april så hör av er till: ortillort@riseup.net eller 076-278 97 83.

Det kommer att vara ett mindre inträde under solidaritetskvällen och pengarna kommer att gå till nyanländas rättegångskostnader vilka just nu vräks genom domstol.

UPPROP: SLUTA GÖRA FOLK HEMLÖSA! BOSTAD ÄR EN RÄTTIGHET – INTE EN VARA!

Sverige står inför en nationell hemlöshetskris. Bara i Göteborg beräknas 2700 nyanlända bli av med sina bostäder under 2020. I Malmö har antalet hemlösa ökat med 253 procent sedan 2015 och cirka 70 procent av de hemlösa är födda utomlands.

Hänsynslösa politiker runt om i landet har aktivt valt att göra nyanlända hemlösa efter två år. I Solna t.ex. kastas nyanlända ut från modulboenden trots att de flesta rum sedan länge står tomma! Politikerna i Solna låter även det kommunala bostadsbolaget genomföra hyreshöjningar på upp till 60 procent i samband med renoveringar vilket gör att de flesta inte har råd att bo kvar och många hamnar i hemlöshet.

Kommunalpolitiker runt om i landet skapar aktivt och medvetet nya grupper av hemlösa trots att det är kommunerna som enligt lagen ska se till att ”alla i kommunen” lever ”i goda bostäder” och de ska enligt socialtjänstlagen på ”solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet”. Vilken legitimitet har de politiker
som aktivt motverkar de lagstadgade syftena med kommuner?

Hemlöshet är livsfarligt och leder till en alltför tidig död, psykisk sjukdom, missbruk och sexuella övergrepp. Att medvetet och aktivt driva en politik som leder till en ökad hemlöshet är därför en mycket allvarlig sak. De som driver en sådan politik måste ställas till svars och drabbade och icke-drabbade måste förenas för att sätta stopp för denna utveckling. För varje dag som går så ökar antalet som får sina liv förstörda.

Det är dags att alla vi som tycker detta är fel samlar oss och visar att vi inte accepterar utvecklingen. Som ett startskott på en kampanj kallar vi därför till en solidaritetskväll med musik och poesi i Folkets Husby i Stockholm den 7 april kl 18:00 under parollerna:

Sluta göra folk hemlösa!
Bostad är en rättighet, inte en vara!