För några månader sen så fattade Sundbyberg stad beslut att ensamstående nyanlända skulle kunna ansöka om att förlänga kontrakten i vissa situationer. Detta var något mycket välkommet eftersom många riskerar att bli hemlösa när kontrakten löper ut. När nu det första beslutet kommit så är det med stor besvikelse man kan konstatera att Sundbyberg stad grundar beslutet på lögner och ett riktigt absurt argument.

Anas har varit en av de drivande i kampen för att inga hyresgäster skulle ställas på gatan. Han var inte en av de första som ansökte om förlängning men han var den första fick beslut om att han inte skulle få förlängning. I beslutet anges som ett skäl till avslaget att Anas har tackat nej till ett förstahandskontrakt. Som tur är har Anas spelat in samtalet med handläggaren där han tackar ja och han har också ett mejl där handläggaren skriver att det inte längre är aktuellt med ett förstahandskontrakt (i Ljusne i Norrland). Anas har inte tackat nej till vare sig något förstahandskontrakt eller något andrahandskontrakt.

Det andra argumentet som de grundar beslutet på är att Anas inte behöver lägenheten för att behålla sitt arbete (det är skäl till förlängning som de själva hittat på under våren). I beslutet står att det inte framgår av anställningsavtalet (som Anas har lämnat in) att han behöver lägenheten för sitt arbete. Man frågar sig om det någonsin i världshistorien har hänt att en arbetsgivare skriver in i anställningsavtalet att en specifik lägenhet behövs för att behålla en anställning. Men vad spelar det för roll om den bakomliggande drivkraften är att till varje pris bli av med en person?

Konsekvensen av Sundbybergs stads lögner och absurda påstående är att Anas snart kommer att kastas ut ur lägenheten med våld genom Kronofogden.

Här kan ni läsa beslutet (det står att överklagande ska lämnas till Förvaltningsrätten vilket är helt tokigt eftersom man alltid ska lämna till den myndighet som fattat beslutet).

Här kan ni höra när Anas tackar ja till lägenhetserbjudande avseende en lägenhet i Norrland.

Här kan ni läsa mejlet från handläggaren där hon skriver att det inte finns någon lägenhet i Norrland.

Den som vill komma i kontakt med Anas kan mejla till orttillort@riseup.net