I Sundbyberg fortsätter kampen mot avhysningarna av nyanlända. Dessa personer har blivit placerade i kommunen av staten och många av dem bor i speciella lägenheter som inte ingår i den vanliga bostadskön. De har svårt att på egen hand hitta en ny bostad av olika anledningar, de flesta kan inte svenska så bra, de har försörjningsstöd och de har svårt att bli godkända av hyresvärdar. De har fått ett kontrakt på att i två år få bo i lägenheter som de blivit tilldelade av kommunen. Detta är inte unikt för Sundbyberg, däremot har många andra kommuner valt att låta de nyanlända få förlängda kontrakt eller hjälpt dem få permanenta bostäder medan Sundbyberg kommun har valt en mer restriktiv linje för att istället få de nyanlända avhysta genom domstol. De som berörs av avhysningarna kommer med största sannolikhet hamna på gatan om ingenting görs. Vill du läsa mer om arbetet och de olika drabbade personerna finns bloggen Stoppa Avhysningarna där vi bland annat har gjort intervjuer för att öka förståelsen för de nyanländas situation.

Varje lördag ses vi kl 13 och delar ut flygblad i Sundbyberg Centrum, vill du delta eller vill du på något annat sätt involvera dig i arbetet är du varmt välkommen att mejla otostockholm@gmail.com.