Sundbybergs politiker som styr det kommunala bolaget Förvaltaren genomför just nu renovräkningar med planerade hyreshöjningar på över 60 procent.

Här finns en broschyr som handlar om vad man kan göra åt detta. Läs här!