EU har infört ett direktiv om ”energieffektivitet” (2012). I artikel 9 skriver de att alla länder i EU ska se till alla har mätare för el, värme och vatten i hemmet. Sverige måste göra om EU-direktiv till lag och de har infört en lag om energimätning i byggnader (2014).

Varken direktivet eller lagen stadgar tydligt att Förvaltaren måste sätta in vattenmätare. Det står i direktivet att det kan göras när det är ”tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och proportionerligt”. Den paragraf i lagen som styr insättning av mätare vid renovering (6 §) gäller enligt riksdagens hemsida inte ännu och när paragrafen börjar gälla så gäller den bara ”om detta är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt”. Regeringen har dock infört en förordning som föreskriver att det vid ombyggnad ska sättas in mätare för ”individuell mätning” av ”tappvarmvatten”. Detta gäller dock bara om det är ”tekniskt genomförbart” och rimligt i förhållande till ”de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås”.

Kommer vattenkostnaden påverka totalkostnaden för boendet?

De kommunala hyresvärdarnas organisation (SABO) påstår att det inte kommer påverka om man har en normalförbrukning.

”Bruksvärdesystemet innebär att boendekostnaden är likadan för lika lägenheter oberoende av om värme eller vatten ingår i hyran eller debiteras hyresgästen separat. Det medför att den hyresgäst som debiteras för exempelvis varmvatten utöver grundhyran ska ha samma hyra som om totalhyra hade varit aktuell, förutsatt att hyresgästen har en normalförbrukning (SABO et al., 2011).”

IMD står för ”Individuell mätning och debitering”.

Vad har Förvaltaren skrivit om att sätta in vattenmätare?

Till hyresgästerna på Götgatan 18 har Förvaltaren lämnat följande information:

”Då vi efter renoveringen börjar tillämpa individuell mätning och debitering av vatten tillkommer även kostnad för vattenförbrukning samt stadsnätsavgift.”

Så här skriver Förvaltaren i informationen när det gäller Järnvägsgatan 21 och 23:

Apropå införandet av IMD (individuell mätning och debitering) av vatten, hur stor del av hyran är vårt kall- och varmvatten idag? Här ser du genomsnittsförbrukningen för olika lägenhetsstorlekar. När individuell mätning införs i din fastighet så sänks hyran med motsvarande belopp (2021) och därefter betalar du bara efter din egen förbrukning.

Enligt uppgift så finns ett avtal med Förvaltaren om detta ovan så vi får hoppas att de håller det. Hos Hembla i Husby så har de nyrenoverade lägenheterna ingen sänkning av hyran utan kostnaden läggs ovanpå grundhyran. Se exempel nedan.

Den största privata hyresvärden i Sverige, Vonovia (som äger Hembla), har gjort till en affärsidé att lägga på alla möjliga extrakostnader på hyran för att öka vinsten. Vonovia, har anklagats för att fiffla med extrakostnader och de har också erkänt att de tagit ut för höga kostnader och återbetalat stora belopp till hyresgäster. Vi måste vara vaksamma på detta. Många hyresvärdar är sugna på att öka profiterna genom extra avgifter.

De som har en större förbrukning än genomsnittsförbrukningen blir förlorare

Det är dyrt att vara fattig. Självklart så blir de som är trångbodda förlorare i systemet. Man bor ju oftast inte trångbott frivilligt utan det beror ju på att man inte har ekonomiska resurser att skaffa något större. Återigen införs en åtgärd från makthavarna som drabbar personer som ofta inte har mycket över efter att hyran är betald. Barnfamiljer kommer att drabbas och de är redan diskriminerade på bostadsmarknaden. Många hyresvärdar har t.ex. numera som krav att man inte får bo mer än visst antal personer per lägenhet vilket gör det omöjligt för en del att flytta.

Det återstår att se vad kostnaden blir i slutändan för barnfamiljer men om man har dubbla genomsnittsförbrukningen så kan det bli 400-500 kr i månaden om man får tro tabellen ovan.

De kollektiva hyresförhandlingarna måste vara öppna och demokratiska

Hyresgästföreningen har alltså enligt uppgift skrivit på ett avtal med Förvaltaren om individuell mätning av vattnet. Avtalet ska enligt uppgift gälla för alla Förvaltarens lägenheter där de sätter in mätning. Detta är dock inget som de berättar för hyresgästerna (varken Hyresgästföreningen och Förvaltaren). Det är riktigt illa att vi hyresgäster inte har fått en kopia av detta avtal som kommer att påverka vår ekonomi framöver.

Hyran för våra lägenheter bestäms som bekant genom hyresförhandlingar mellan Förvaltaren och Hyresgästföreningen. Det är där de bestämmer hur vattenkostnaden ska beaktas. Hyran förhandlas med stöd av hyresförhandlingslagen. En förutsättning för Hyresgästföreningens kollektiva hyresförhandlingar är att de har tecknat ett avtal om förhandlingsordning med Förvaltaren. Därutöver måste det finnas en klausul i våra enskilda hyresavtal som anknyter till förhandlingsordningen. De enskilda hyresgästerna omfattas då av förhandlingsordningen och binds av de överenskommelser som görs mellan Hyresgästföreningen och Förvaltaren.

Det borde vara hyresgästerna som bestämmer om de vill anta eller förkasta en överenskommelse om hyra eller vattenskostnad men idag fungerar det inte så. Hyresgästerna får ingen information om förhandlingarna och plötsligt kommer det ett besked (i stort sett alltid negativt). De som förhandlar borde ju gå tillbaka till hyresgästerna och höra om de accepterar ett bud så hyresgästerna kan komma med eventuella motåtgärder för att påverka förhandlingssituationen, t.ex. blockader mot hyresvärdens lägenheter eller lokaler. Hyresgästföreningen anser att de har ett ansvar för att ”för att det råder ett bra och konstruktivt förhandlingsklimat” men det är ju helt kontraproduktivt förhållningssätt eftersom en motpart oundvikligen måste bli allt mer upprörd ju sämre förhandlingarna går för dem.

Att förhandla kollektivt utan Hyresgästföreningen

Så länge förhandlingarna går till som det beskrivs ovan är det ofta bättre att hyresgästerna hittar andra vägar. Ett sätt att förhandla är t.ex. att flera hyresgäster låter någon av dem förhandla för de andra med stöd av en fullmakt.

Om det har gått mer än tre månader sedan man flyttade in så kan man:

1. Skriva ett mejl till hyresvärden och begära att inte längre omfattas av förhandlingsordningen. Lägenheter som inte omfattas av någon förhandlingsordning ska inte heller betala någon hyressättningsavgift (särskild dold avgift till Hyresgästföreningen).

2. Hyresvärden ska då ta bort förhandlingsklausulen i ditt hyreskontrakt och träffa ett nytt avtal där månadshyran också justeras ner med tolv kronor.

3. Om hyresvärden motsätter sig din begäran kan du ansöka hos Hyresnämnden att inte längre omfattas av förhandlingsordningen.

Det finns även möjlighet för en alternativ hyresgästorganisation att tilltvinga sig en egen förhandlingsordning genom Hyresnämnden.