Ort till ort i Sundbyberg genomför just nu dörrknackningar för att prata med hyresgäster om kampanjen mot politikernas och Förvaltarens renovräkningar. Enligt deltagarna så finns ett stort intresse bland hyresgästerna att delta i kampanjen på olika sätt.