Uppstartsmöte på måndag den 25 oktober kl 18:00. Hör av er till otostockholm@gmail.com om ni vill hjälpa till.

HYRAN SKA INTE HÖJAS VID RENOVERINGAR

Förvaltaren gör lyxrenoveringar och höjer hyrorna med upp till 60 procent vid renoveringar och politikerna gör inget åt det. Detta leder till att många inte har råd att bo kvar och stora delar av befolkningen byts ut. De som bor kvar får en mycket sämre ekonomi. Vårt fina Sundbyberg håller på att förstöras.<br><br>Det enda som politikerna behöver göra för att stoppa detta är att kräva att Förvaltaren följer det ”samrådsavtal” som ger alla hyresgäster möjlighet att välja ett renoveringsalternativ som ger en låg hyreshöjning.

GRYTAN ÄR EN SYMBOL FÖR VÅR RÄTT TILL EN RIMLIG HUSHÅLLSEKONOMI

Vi kräver att politikerna svarar på hur de ställer sig till chockhöjningen av hyrorna och samrådsavtalet. Nu inför valet har alla rätt att veta vilka partier som kommer bidra till att byta ut befolkningen i Sundbyberg och vilka som inte kommer göra det. Vi har redan skickat frågan till alla partier i Sundbyberg och Miljöpartiet är det enda som har svarat och de skrev att de inte kommer göra något åt problemet. Det är bra att de ger klara besked men hur är det med de andra partierna?<br>Vi är många som redan har en tuff ekonomi och chockhöjningen av hyrorna tar bokstavligen brödet ur våra händer.

Alla, gamla och unga, kom med och visa politikerna att ni inte accepterar vad de håller på med!