Folk fryser och lider i lägenheterna eftersom Hembla snålar med värmen. Många barn och vuxna sover med kläder på för att kunna hålla värmen. Hembla tycker att det kostar för mycket att folk ska ha det varmt i lägenheterna. Om de höjer värmen så minskar de sin vinst. 

Idag protesterade vi mot detta utanför Hemblas kontor. Som en symbol för att folk fryser och har extrakläder på sig hemma så tejpade vi upp kläder på Hemblas kontor. Hemblapersonal var i lokalen men vågade inte komma ut och prata med hyresgästerna som fryser.

Hembla har niobubblat sin vinst

En granskning visar att Hembla under en femårsperiod niodubblade sin vinst före skatt. Uppvärmningskostnaden för ett antal år sedan var ca 10 000 kr per år och lägenhet för fjärrvärme. Det skulle inte vara några som helst problem för Hembla att höja värmen till en dräglig nivå. Ett annat problem är att Hembla inte underhåller husen vilket gör att det blåser in kall luft och när de renoverat så har de ändå inte löst problemet (se video nedan). Filmerna nedan kommer från en gårdsfika som Hembla ordnade i Husby förra året (ett koncept de kopierade från oss).

Du ska bara betala halva hyran om det är 16 grader

Rekommendationerna från Socialstyrelsen säger att lägenhetstemperaturen ska ligga mellan 20 och 24 grader och inte långvarigt understiga 18 grader då det kan utgöra en risk för hälsan. I en bostadslägenhets lägsta godtagbara standard ingår det att den är försedd med kontinuerlig uppvärmning (12 kap. 18 a § sjätte stycket första punkten JB).

För den tid lägenheten är för kall man rätt till nedsättning av hyran (12 kap. 11 § och 12 kap. 16 § JB). Tiden som man har rätt till nedsatt hyra börjar löpa från den dagen man anmälde att det är för kallt tills Hembla har löst problemet. Man kan inte får nedsatt hyra om man anmäler efter att problemet är löst. Det är därför viktigt att anmäla direkt och direkt kräva att hyran sänks på grund av felet. Om det är 16 grader ska du bara betala halva hyran tills det är löst.

Anmäl kylan till kommunen och Hyresnämnden

Om din hyresvärd inte går med på att höja temperaturen kan man vända sig till kommunens miljöförvaltning som kan ställa krav på fastighetsägaren att kontrollera temperaturen och åtgärda problemet Man bör också ansöka till hyresnämnden att hyresvärden ska tvingas att åtgärda problemet så att lägenheten uppnår lägsta godkända standard (12 kap. 18 a § första stycket).

Anmäl till kommunen via internet här.

Fyll i en blankett och ta foto på den och mejla den till hyresnamndenistockholm@dom.se

Filmer med hyresgäster i Husby som berättar om kylan för Hemblas chefer förra året

Flygbladet från dagens protest