I lördags inleddes Ort till ort i Sundbybergs nya kampanj Fördärvaren som går ut på att allmänheten ska få en rättvisande bild av det lokala bolaget Förvaltaren. Tusentals klistermärken har tryckts upp med Fördärvaren-loggan och många delades ut till deltagarna.

Sundbyberg står inför en renovräkningsvåg. Under de kommande 10 åren ska nästan hälften av det kommunala fastighetsbolaget Förvaltarens lägenhetsbestånd renoveras. Totalt handlar det om 3600 allmännyttiga lägenheter och utöver det så kommer många privatägda hyreshus också renoveras. Renoveringarna kommer påverka mer än 10 000 hyresgäster i Sundbyberg.

Många av oss hyresgäster har fått leva med konsekvenserna av att bo i bostäder med årtionden av eftersatt underhåll. Nu när våra hem äntligen ska renoveras, kommer många inte ha råd att bo kvar. Förvaltarens senaste renoveringar innebar hyreshöjningar upp mot 50-60%. De få som kommer kunna bo kvar har mycket svårare att överleva på sin inkomst. Många hyresgäster kommer tvingas flytta redan vid hyreshöjning på 5 till 10 procent. 

Förvaltaren och Hyresgästföreningen har dock undertecknat ett avtal i vilket det framgår att Förvaltaren ska erbjuda 4 nivåer med visst innehåll vid renovering. I november 2021 så beslutade en majoritet i Sundbybergs kommunfullmäktige (V+M+några till) i ett särskilt beslut att Förvaltaren ska erbjuda fyra nivåer i enlighet med samrådsavtalet. 

Med bakgrund av detta så finner vi det högst anmärkningsvärt att Förvaltaren ändå inte erbjuder fyra nivåer enligt avtalet till samtliga hyresgäster vid de renoveringar som pågår.

Vi kommer driva att ingen i Sundbyberg ska ge tillstånd till renovering förrän hyresgästernas rätt till sina hem säkras. Alla hyresgäster, oavsett inkomst, ska ha möjlighet att bo kvar.

Allt fler hyresgäster upplever att Förvaltaren varken spelar en positiv eller konstruktiv roll i Sundbyberg numera. Vi tänker därför inleda en särskild kampanj för att uppmärksamma Förvaltarens fördärvliga roll i den pågående utvecklingen vilken bokstavligen driver folk från sina hem. Vad Förvaltaren borde kallas är “Fördärvaren” och inte “Förvaltaren”.