Angående Hyresnämnden i Stockholms beslut, att godkänna stambyte och ombyggnationen av 304 lägenheter i Bergshamra-Solna, trots att endast 22% av hyresgästerna godkänt förslaget.

Vi hyresgäster har tagit del av Hyresnämndens dom som kom idag och kommer sannolikt att överklaga densamma. Hyresnämnden följer totalt hyresvärdens önskemål, utan att motivera avståndstagandet från de många väl underbyggda hyresgästinvändningar som är redovisade i domens inledning. Detta är allvarligt för trovärdigheten i rätten.

Det är tydligt att det numera är marknaden och inte tekniskt och fastighetsekonomiska skäl som driver dessa ’radikalrenoveringar’, vilka ger enorma vinster för hyresvärdarna. Blackstone och Hembla är två företag som visat vägen till snabba miljardvinster och Solnas allmännyttiga bostadsstiftelse Signalisten följer efter. En omfattande renovering av det här slaget är inte alls nödvändig, det visar mer humanitärt och sansat inriktad allmännytta i tex Botkyrka och Knivsta, likväl bostadsrättsföreningar tex runt omkring oss i Bergshamra liksom forskning från KTH.

Domen berör inte heller den stora påfrestningen av att bli evakuerad i ett helt år, med två flyttar om man nu orkar och har råd att flytta tillbaka till 55% högre hyror. Sedan 2019, då vi fick besked om Signalistens planer, har över 20% av de boende redan flyttat. Osäkerheten kring framtiden för våra hem och sociala kontaktnät är en stor påfrestning redan nu.

I domen påstås att bruksvärdessystemet är ett skydd för hyresgästen, vilket är absurt då den nya hyran är klar på 55% om Signalisten vinner. Redan vid en hyreshöjning på 25% flyttar cirka ¼ av hyresgästerna från sina hem, enligt siffror från Boverket. 2/3 flyttade från det område där Signalisten redan genomfört sin renovering i Ritorp. Domen är samhällsekonomiskt allvarlig, då pengar, material och arbetskraft borde läggas på nybyggnad, inte på att i onödan bygga om de lägenheter som redan finns med målet att driva upp hyrorna för oss boende.

Forskare vid KTH har i rapporten ”Stegvis Renovering” visat hur stambyten kan genomföras hållbart för både hyresvärd, boende och miljö. Att riva ut allting i lägenheterna, ner till ett skal, går knappast ihop med aktuell klimatpolitik och de klimatutmaningar vi står inför. Inte heller med Signalistens hållbarhetslöften.

Observera att domen inte är enig.

Bergshamragruppen för sansade renoveringar

Kontakt: bergshamragruppen@gmail.com

Jan Bagge: banne.jagge@outlook.com, tel: 0738 66 90 73

Facebook: Stoppa Signalistens renovräkningar