Förvaltaren skriver på sin hemsida att de höjer hyran i år igen med 1,66 % för 2022. Om din hyra t.ex. är 10 000 kr så blir det 166 kr högre hyra vilket kommer synas på hyresavin som ska betalas i januari 2022.

Hyresförhandlingarna går till så att Förvaltaren i möten med Hyresgästföreningens förhandlare lägger fram olika argument för att höja hyran vilket i princip bara handlar om Förvaltarens ekonomi. Hyresgästernas situation är inte faktor som det tas hänsyn till. Hyresgästföreningen argumenterar emot och kommer de inte överens så hamnar ärendet i Hyresmarknadskommittén (HMK) som består av 5 personer från fastighetsägarna och 5 personer från Hyresgästföreningen. Om HMK inte kommer överens så lämnar de över allt till den “oberoende medlare” (enligt uppgift en
domare från hovrätten) som bestämmer hur mycket hyran ska höjas för oss. Han lämnar ingen motivering. I år har
Hyresgästföreningen och Förvaltaren kommit överens lokalt utan inblandning från HMK som förra året när hyreshöjningsdiktatorna var i farten.