Nackdelar med IMD (Individuell mätning och debitering)

1) Ökar vattenkostnaderna mest för trångbodda familjer med många barn (stor sannolikhet att dessa familjer också har låga inkomster)

2) Kan öka vattenkostnaden för hushåll som förbrukar väldigt mycket vatten (t.ex. som har egen tvättmaskin eller många i hushållet).

3) Om priset på kallvatten eller uppvärmningskostnader ökar kommer vattenkostnaden öka.