Vi har diskuterat en äldre text i Ordfront som beskriver begreppet ”affärsmässighet” etc.