2011 infördes allbolagen och där står att det ska vara ”affärsmässiga principer” som styr de kommunala bostadsbolagen. Några forskare kom på uppdrag av Fastighetsägarna fram till att ”affärsmässiga principer” betyder vinstmaximering.

De kommunala bostadsbolagens organisation SABO skrev ett dokument för att bemöta detta. Det finns rätt mycket ”svängutrymme” eftersom SABO menar att det ska vara ”affärsmässiga principer” på bolagsnivå. SABO menar att ett kommunalt bolag visst kan ”gå back” i vissa verksamheter och göra vinst på andra. SABO anser dock att reglerna innebär att kommunen inte får subventionera det kommunala bolaget.

Det saknas stöd för att affärsmässiga principer betyder vinstmaximering i varje projekt och inte heller på bolagsnivå. Det är motsägelsefullt att en del kommuner anser att de får ”tömma” de bostadsbolagen på mycket pengar samtidigt som de hävdar att bolaget måste vinstdrivande på lång och kort sikt. Vinsten borde rimligen användas i bolaget för att utveckla det ”affärsmässigt”.