På onsdag har en hyresgäst sammanträde Hyresnämnden. Ärendet handlar om att Sundbybergs stad vill kasta ut en familj ur lägenheten. Familjen har är nyanländ och har ingenstans att ta vägen.

Sundbybergs stad har skrivit avtal med nyanlända som kan sägas upp när som helst och det kommer ofta som en överraskning för hyresgästen. Sundbybergs stad har tidigare gett familjerna som de kastar ut max en månad på sig att flytta efter rättegången men nu har de i något fall gett en hyresgäst tre månader. Det verkar även som Sundbybergs stad numera mer seriöst försöker hitta lägenheter med dåliga kontrakt (andra hand) i andra kommuner s.k. ”social dumping” och det är ju bättre än att göra folk helt hemlösa.

Men en rik kommun som Sundbyberg borde självfallet garantera bostaden som en social rättighet för alla genom att bygga ”nödbostäder” eller låta folk bo kvar. Solna stad byggde t.ex. modulbostäder på kort tid.