Föreningen ute på sociala aktiviteter. Bira på Signalfabriken och sedan arbetarfilm på Bristol på.Sturegatan. Kommer bli varje onsdag 1730 ett tag efter flygbladsutdelning etc. Kom till Willys på Espalanaden 1730 på onsdagar, ring 0762789783 om du inte ser oss.