Som en del av den pågående kampanjen ”Fördärvaren” så har Ort till ort i Sundbyberg inlett en blockad av Förvaltarens affärslokaler enligt nedanstående lista.  Lokalerna på listan får inte hyras. Om någon bryter blockaden och hyr en lokal på listan så kommer en konsumentbojkott inledas mot affärsverksamheten i lokalen. Blockaden kommer att avslutas om Förvaltaren tillmötesgår vårt krav att de ska följa det avtal som de undertecknat. Avtalet ger alla hyresgäster rätt till att välja mellan fyra nivåer vid renoveringar.

Följande lokaler är satta i blockad: 

Humblegatan 30 och 34
Järnvägsgatan 26 A

 BLOCKADMEDDELANDE

LÄS: Brev till Förvaltaren: Information om kommande blockad