Victoriahem har som affärsstrategi att strunta i underhållet och pressa hyresgäster att flytta till lyxrenoverade lägenheter. När hyresgäster begär lagstadgad rätt till nedsatt hyra för olika problem så struntar de ofta i att svara.

Flera hyresgäster på Nidarosgatan har rapporterat att Victoriahem under det senast året har struntat i att besvara krav på nedsatt hyra för buller och avsaknad av badrum m.m. Nu när Victoriahem har stängt av vattnet under längre perioder så har Victoriahem svarat hyresgäster att de inte kommer att betala ut någon ersättning med hänvisning till att man kan hämta vatten i tvättstugan.

Det tragikomiska i detta är att anledningen till att hyresgäster kan hämta vatten överhuvudtaget är att vi (Ort till ort) har kontaktat Miljöförvaltningen som krävde av Victoriahem att de skulle ordna med vatten. Dessutom kan detta (att de öppnar en kran någonstans) aldrig var en anledning till att helt vägra nedsatt hyra för vattenavstängning i flera dagar.