Hyresnämnderna skapades för att skydda hyresgästerna mot hyresvärdarnas godtycke. Som vi redan visste så går de i nästan 100 procent av fallen på hyresvärdarnas linje. Hyresvärdarna behöver inte ens komma med några bevis för sina påståenden vid renoveringar. Beslutet kommer överklagas men hovrätten är inte bättre så det kommer bli samma utfall. Hoppet ligger inte i ett ruttet system utan i de ess vi fortfarande har i rockärmen.