Det nya styret i Sundbybergs kommun har nu gjort en ändring av ägardirektivet för Förvaltaren, som sägs ska prägla verksamhetsplanen för år 2023.

Det är dessa två citat som vi är mest exalterade över:

”Vidare ska en lägstanivå vid renoveringar tas fram, som möjliggör nödvändiga
kostnadseffektiva renoveringar utan stora hyreshöjningar.”

”Bolaget ska även arbeta aktivt för att ge hyresgäster inflytande över grad av standardhöjning utöver lägsta godtagbara standard i samband med upprustning i syfte att stärka livscykelperspektivet, värna kulturhistoriskt klassade värden och se över möjligheten för hyresgästerna att bo kvar under och efter upprustning.”

Detta innebär att Förvaltaren nu måste erbjuda en ”lägstanivå vid renoveringar” och renoveringarna inte ska innebära ”stora hyreshöjningar”. Exakt hur detta kommer genomföras och efterlevas av Förvaltaren är det svårt att säga något om, men just eftersom vi tidigare inte har särskilt bra erfarenheter kring Förvaltaren och dess representanter är vi fortsatt vaksamma.

Men självklart är detta ett stort steg i rätt riktning! Detta innebär en tydlig kursändring och omprioritering av hur Förvaltarens renoveringar ska ske. Detta har dock inte skett efter en plötslig realisation från kommunstyret, utan efter en lång kamp av oss i Ort till ort Sundbyberg tillsammans med många boende. En särskild eloge ska gå till de boende på Järnvägsgatan 21 och 23.

Kampen fortsätter!