Idag kom Stockholms bostadsborgarråd Clara Lindblom till Husby för att diskutera de enorma problem som hyresgästerna har med Victoriahem i Husby.

”Jag förstår att ni lever i ett helvete!” sa Clara Lindblom som tidigare varit på rundvandring i Husby och sett hur illa det är ställt i många lägenheter. Hon beskrev hur hon har sett hur barn måste gå och lägga sig i lägenheter med stora mögelfläckar på väggarna.

Clara berättade om den nya kommunledningens ambition att köpa tillbaka privatiserade hyreshus i miljonprogramsområden. Clara har förre valet för V:s räkning undertecknat en avsiktsförklaring med hyresgäster i Husby i vilken V lovar att kämpa för just detta.

Clara som även är ordförande i Svenska bostäder styrelse berättade om kommunledningens möjligheter att agera mot hyresvärdar som missköter sig och t.ex. att Miljöförvaltningen kan rikta uppmärksamheten just mot slumvärdar som Victoriahem. Den nya kommunledningen har bestämt att hyresvärdar ”som inte sköter sig” inte ska få köpa mark och inte heller få bygga.

Clara pratade om vikten att hyresgästerna organiserar sig för att kräva sina rättigheter som t.ex. hyresnedsättning vid störningar. Hon lyfte för övrigt särskilt fram hyresgästernas organisering i Husby som ett positivt exempel.

.