Ort till ort Sundbybergs aktivitet har uppmärksammats i senaste numret av Mitt i Sundbyberg. Där klargjorde även kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling att en ”låg” hyreshöjning i samband med renovering troligtvis kommer innebära 20% mer i hyra. Vilket självklart är alldeles för mycket. Han menade även att detta tagits fram med hjälp av ny KTH-forskning.

Det säger något om kommunstyrelseordförandes verklighetsuppfattning att han tänker att det krävs forskningsunderlag för att komma fram till att hyresgäster inte bör bli helt skinnade vid en renovering