Tingsrättsdomaren har nu genom en dom bestämt att en paragraf i våra hyresavtal (hyresgäster hos Förvaltaren) gör att vi inte har rätt till hyressänkning vid störningar när Förvaltaren bygger om. Det låter negativt men läget är inte så illa ändå… 

I våra hyresavtal står som bekant att vi har avtalat bort rätten till sänkt hyra vid “sedvanligt underhåll”. Den viktigaste frågan var därför om fasadrenoveringen etc. kan anses vara “sedvanligt underhåll”. Vi påstod att det istället var en del av “en standardhöjande totalrenovering”. Detta uppfattar många troligen som helt självklart. 

Domaren skriver att en standardhöjande åtgärd måste bidra till att höja hyrorna (bruksvärdet). Men skriver hon, hyresgästen “har inte anfört att just fasad-, fönster- och balkongrenoveringarna medförde en hyreshöjning … Med hänsyn till att dessa typer av åtgärder i regel utgör sedvanligt underhåll får därför Förvaltarens påstående om detta godtas”.

Påståendet är absurt. Vi påstod ju att det var en standardhöjande totalrenovering dvs att arbetena på fasaden kommer påverka hyrorna. Det roliga är att vad hon skriver ändå skapar en öppning. Om vi kunde visa att åtgärderna påverkar hyran så hade vi, utifrån vad hon skriver, fått rätt direkt (i fråga om att vi inte avtalat bort rätten till hyressänkning).

Utöver detta så har hon kollat på ett fallet i högsta domstolen (NJA 2002 s. 378) som vi skrev om i förra bladet. De lägre domstolarna måste som bekant rätta sig efter hur högsta domstolen dömer. Högsta domstolen uttalade i det målet att en paragraf som säger att man inte har rätt till hyressänkning vid “sedvanligt underhåll” inte gäller om det är “en genomgripande renovering som omfattar flera ingripande åtgärder av underhållskaraktär och som medför påtagliga och svårförutsebara olägenheter”. Domaren tyckte inte att vad vi genomlidit har varit sådana “olägenheter” att det kan kallas “påtagliga och svårförutsebara olägenheter”. Detta är det nog rätt få i våra hus som håller med om. 

Domen är en s.k. “mellandom” som kommer att överklagas till hovrätten och om vi vinner där så fortsätter målet i tingsrätten. 

Kolla era avtal! Finns det någon som inte har paragrafen som säger att man inte har rätt till hyressänkning vid “sedvanligt underhåll”? 

Domen kan man läsa här:

https://orttillort.org/wp-content/uploads/2023/03/MELLANDOM.pdf