Ort till Ort Fisksätra har officiellt upplösts av dess lokala styrelse, då lokalorganisationens verksamhet dramatiskt stagnerat på grund av rasismens frätande inflytande på den, som ledde till stora uttåg ur lokalorganisationen under våren 2023.

Rasisterna uteslöts enligt styrelsens beslut, men föreningen förblev endast ett skal av vad den tidigare var. En del drivande medlemmar flyttade även från området vilket ledde till att Ort till Ort Fisksätras verksamhet inte längre kunde fortsätta.

Intresserade hyresgäster i Fisksätra är välkomna att kontakta Ort till ort på otostockholm@gmail.com