Just nu pågår förhandlingar om hyrorna i Stockholm. Hyresvärdar i olika delar av landet har krävt upp till 17 procents högre hyra. Vad de kommunalt ägda bolagen (Svenska bostäder m.fl.) i Stockholm kräver vet vi inte ännu. Förra året krävde de 9 procent och vi kan räkna med att kravet blir riktigt högt även i år.

Enligt Kronofogden har allt fler svårt att få pengarna att räcka och skulderna hos Kronofogden ökar snabbt och är nu de högsta någonsin (1) . Vi som varje vecka arbetar på Socialt center i Husby märker av att det kommer allt fler som inte har råd med det nödvändigaste i livet. Antalet som behöver mat har t.ex. fördubblats. Detta är läget. Vad borde politikerna (S+V+MP) som styr de kommunalt ägda bolagen göra? I Husby har S och V över 50 procent av rösterna och i en del valdistrikt så har uppåt 30 procent röstat på V (2). Det minsta man kan begära är väl att politikerna står upp för sin egen politik och agerar för att förbättra situationen för de som har röstat på dem? Svenska Bostäders verksamhet ska enligt direktiven främja “rimliga hyror” och “ ökad trygghet”(3). Hur rimmar höga hyreshöjningar med detta?

Ni har råd! Sänk hyrorna!

Svenska bostäder får in cirka 3 miljarder varje år i hyresintäkter och cirka hälften används till driften av husen (4). Vad använder de resten till? Utöver de miljoner de pumpar in i kommunens kassa så lägger de uppenbarligen enorma summor på svindyra byggprojekt som hyresgästerna får betala (5). Är det vi hyresgäster i miljonprogrammet som ska betala för att lösa bostadsbristen? Det enda rimliga är att stoppa projekten och sänka hyrorna för de befintliga hyresgästerna. Sluta prata om att ni “bryr er om barnen”, det är handling som räknas. Sänkta hyror skulle vara ett starkt stöd till alla de som sett kostnaderna skena de senaste åren.

Jo ni får visst bestämma vad hyrorna ska bli!

Från politikerhåll har vi hört att de säger att de “inte får” säga åt de kommunala bolagen vad hyrorna ska bli. Det stämmer inte. Självklart får styrelsen ge instruktioner till byråkraterna i bolaget vad de anser att hyrorna bör bli. Vad är annars poängen med att väljarna väljer fram en majoritet i kommunen som säger sig värna hyresgästernas intressen? Lagens förkastliga krav om “affärsmässiga principer” för kommunala bostadsbolag betyder t.ex. att bolagen på lång sikt inte ska ha minusresultat. Begreppet är öppet för tolkning. I Sundbyberg t.ex. har politikerna beslutat att hyresgästerna alltid ska kunna välja en nivå vid renoveringar som ger låga hyreshöjningar (6).

Svenska bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem! Ni har ett särskilt ansvar!

När hyrorna förhandlas fram så brukar de kommunala bolagen förhandla fram hyrorna först och detta blir ett slags “märke”, en normalnivå som påverkar vad alla de andra bostadsbolagen får i slutändan. Därför har Svenska bostäder m.fl. ett särskilt ansvar för hyresnivåerna i hela Stockholm. Det är upp till bevis nu! Står ni på hyresgästernas sida eller inte?

Med ovanstående i åtanke går vi ut på söndag och protesterar klockan 15:00 på Medborgarplatsen i Stockholm.

Vårt krav är det självklara:

SÄNK HYRORNA!

/ Ort till Ort – Husby

(1) https://via.tt.se/pressmeddelande/3363568/stor-okning-av-obetalda-skulder-hos-kronofogden
(2) https://valresultat.svt.se/2022/riksdagsval-01804208-kista-8-nidarosgatan.html
(3) https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/svenska-bostader-ab/mote-2021-12-09/agenda/bilaga-1-affarsplan-2022-2024pdf
(4) https://www.svenskabostader.se/globalassets/om-oss/vart-hallbarhetsarbete/sb_h-ar_2022_tillganglighetsanpassad.pdf
(5) https://www.svenskabostader.se/nyproduktion/
(6) https://indd.adobe.com/view/2643caf4-2ce4-4c25-80a8-4dc3e77405b1