Nu är det dags igen! Hyresvärdarna vill höja hyrorna. I Sundbyberg vill det politikerstyrda bolaget Förvaltaren höja hyrorna kraftigt. Detta trots att de har cirka 35% av hyresintäkterna kvar när de har betalat alla kostnader (1).

Många hyresgäster i Sundbyberg har svårt att betala för det nödvändigaste. Förvaltaren har inte presenterat någon exakt siffra men gjort klart att de siktar på att höja hyrorna kraftigt. Givet hyresgästernas svåra läge och Förvaltarens ekonomiska situation så anser vi att det är helt absurt att de vill höja hyrorna när de i verkligheten kan och borde sänka våra hyror med minst 30%.

Tillfället gör tjuven! Nu när alla priser går upp passar också Förvaltaren på att plundra sina kunder. Men bostaden är inte vilken vara som helst. De flesta hyresgäster är på grund av bostadsbristen ”fastlåsta” vid sin hyresvärd och vi kan inte välja bort den ”vara” som Förvaltaren ”säljer”. Vi är så illa tvungna att betala eller bli hemlösa. Som de respekterar oss, respekterar vi dem…

Vi uppmanar alla hyresgäster att stå upp för kravet att hyrorna måste sänkas! Sätt press på Förvaltaren! Politikerna som styr Förvaltaren måste agera innan det är för sent! Politkerna måste visa vilken sida de står på, hyresvärdens eller hyresgästernas!

Till alla hyresgäster: Res er upp och kämpa mot Förvaltarens utplundring av hyresgästerna!

(1) https://www.forvaltaren.se/artikel/arsredovisningen-for-2022-ar-har
Se resultaträkningen sida 32.

Intäkter 746 miljoner
Drift och underhåll: 373 miljoner
Administration: 109 miljoner
Kvar efter alla kostnader: 263 miljoner
263 / 746 = 35 procent