Stockholm 2023-11-10

VARSEL OM STRIDSÅTGÄRDER

Bakgrund

Ort till ort som organisation har funnits sedan 2017 och är en organisation för hyresgäster med medlemmar i olika delar av Stockholm. Organisationens medlemmar har med stigande oro sett hur hyrorna gått upp år efter år.

Victoriahems föregångare Hembla hade enligt årsredovisningarna ett driftnetto (hyresintäkter minus kostnader för driften m.m.) på cirka 50 %. Victoriahems olika kommanditbolag som hyresgästerna betalar hyra till visar upp liknande siffror. Efter att bolaget betalat för driften m.m. så har bolagen alltså cirka 50 % av hyresintäkterna kvar. Victoriahem (Vonovia) döljer sitt samlade resultat i Sverige och försöker smita utan att betala skatt genom en snårskog av bolag korsvist ägande i lager på lager. Likväl är det klart att bolaget tjänar enorma summor på sin verksamhet i Sverige. Detta gör bolaget till priset av oerhört lidande för hyresgästerna genom eftersatt eller undermåligt underhåll och renoveringar av en lägenhet i taget vilket leder till ständiga vattenskador och skapar en boendemiljö med ett konstant buller. Victoriahem är med på Hem & hyras lista över Sveriges värsta hyresvärdar 2023 och bolaget var även med på listan 2021.

Victoriahem har oss veterligen ännu inte offentliggjort sitt hyreshöjningskrav inför 2024. Förra året yrkade Victoriahem på olika håll cirka 9 procent. Med trepartsöverenskommelsens (2022) logik så kommer Victoriahems krav bli ännu högre än förra året. Victoriahem är enligt vad som framgår av tillgänglig information ointresserade av beakta hyresgästernas mycket svåra situation och förhandla i en konstruktiv och framåtsyftande anda. 

Höga hyreshöjningar utgör ett existentiellt hot mot hyresgästerna

Enligt Kronofogden har allt fler svårt att få pengarna att räcka till och skulderna hos Kronofogden ökar snabbt och är nu de högsta någonsin (1). Allt fler har inte råd med det nödvändigaste i livet och köerna för att få gratis mat ökar. Victoriahems kraftiga hyreshöjningar leder till alla möjliga sociala problem med ökat våld i hemmen, missbruk och självmord. 

Victoriahem bär ett tungt ansvar för kriminaliteten i Stockholm. Förra årets kraftiga hyreshöjning har lett till att familjer som redan hade svårt att få ekonomin har fått det ännu svårare. Detta i kombination med prisökningarna i allmänhet har fått förödande konsekvenser för många familjer. Hyran är nästan alltid den största utgiften i hushållens budget. När familjernas inkomster inte räcker för att tillfredsställa barnen och ungdomarnas grundläggande behov så ökar driften att ordna med pengar på annat sätt.

6 procents minskning av hyrorna

Stockholm är idag en av de städer i Europa där bostadssituationen är allra svårast. Bostaden är ingen vanlig vara som man kan välja bort. Kraftiga hyreshöjningar blir ett slags strypgrepp på hyresgästerna som de inte kan komma ur. Hyrorna har under de senaste decennierna ökat mer än dubbelt så mycket som priserna på varor i allmänhet. Denna utveckling är helt ohållbar. Hyrorna måste ner och hyresvärdarnas driftnetto måste minskas till en mycket lägre nivå. Vårt krav är att hyrorna sänks med 6 procent nästa år. 

Varsel om stridsåtgärder

Med hänsyn till ovanstående ser Ort till orts ledningsgrupp ingen annan utväg än att varsla om stridsåtgärder med stöd av en analog tillämpning av regeringsformens 2 kapitel 14:e paragrafen.

Om vi inte får positiv återkoppling senast fredagen 17 november så kommer stridsåtgärder träda i kraft samma dag klockan 13:00.

Er girighet har stärkt vår solidaritet!

Ort till orts ledningsgrupp, Stockholm 2023-11-10

(1) https://via.tt.se/pressmeddelande/3363568/stor-okning-av-obetalda-skulder-hos-kronofogden

Kontaktperson till Ort till orts ledningsgrupp

Oskar  Harvey Westerlund, 0739-646985