Medlemmar i Ort till ort på Nordkapsgatan har knackat dörr och sett till att det har gjorts en gemensam anmälan till Miljöförvaltningen om att det är kallt i lägenheterna.

Hyresgästerna fryser och har lidit under många år. Golven är kalla och elementen (radiatorerna) är ofta inte på alls. Den värsta tiden är ofta på morgonen eftersom Victoriahem skruvar ner värmen under natten.

Barn och gamla har det värst. Politikerna vägrar agera mot Victoriahem som måste expropieras av kommunen eftersom ingen annan lösning finns.